Các loại tài khoản

Chọn kế hoạch tốt nhất phù hợp với bạn và bắt đầu giao dịch!

Tại sao tôi cần chọn một kế hoạch?

Chọn một kế hoạch khiến cho toàn bộ trải nghiệm trở nên dễ dàng. Bằng cách chọn chương trình cho phù hợp, bạn sẽ tận dụng tối đa giao dịch của mình. Chúng tôi đã tạo ra nhiều loại tài khoản, mỗi loại có các công cụ và thông tin khác nhau để đảm bảo thành công của bạn trong sự nghiệp giao dịch. Tất cả những việc bạn cần làm là chọn kế hoạch phù hợp với bạn.

Không chắc chắn kế hoạch nào phù hợp với bạn?

Các nhà quản lý tài khoản chuyên nghiệp của chúng tôi rất muốn giúp bạn tìm ra kế hoạch tốt nhất theo kinh nghiệm và mục tiêu của bạn. Nếu bạn không chắc chắn nên chọn tài khoản nào, hãy liên lạc với chúng tôi.

Cần giúp đỡ?

Chúng tôi ở đây để hỗ trợ tất cả các câu hỏi của bạn. Gửi email cho chúng tôi hoặc yêu cầu một cuộc gọi ngày hôm nay:

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD là các công cụ tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. CFD giao dịch mang một mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan vì bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của mình. Hiệu suất trong quá khứ của CFD không phải là một chỉ số đáng tin cậy để dự đoán hiệu suất trong tương lai. Hầu hết các CFD không có ngày đáo hạn đã đặt và vị trí CFD đáo hạn vào ngày một vị thế mở được đóng lại. Xin vui lòng đọc Tuyên bố rủi ro của chúng tôi. Khi giao dịch CFD với UGreenFx, bạn chỉ giao dịch dựa trên kết quả của một công cụ tài chính và do đó không nhận bất kỳ công cụ cơ bản nào, bạn cũng không được hưởng bất kỳ khoản cổ tức phải trả hoặc bất kỳ lợi ích nào khác liên quan tương tự.

UGreenFx có quyền sửa đổi và nâng cấp các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách công ty cập nhật và hợp lệ được công bố trên trang website UGreenFx.com. Sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của UGreenFx, Khách hàng và Đối tác đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện tại được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được coi là nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và phí được áp dụng bởi UGreenFx.