Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi đã sẵn sàng trả lời tất cả các câu hỏi của bạn

Bạn luôn có thể dựa vào nhóm hỗ trợ tuyệt vời của chúng tôi và người quản lý tài khoản chuyên dụng của bạn. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận tất cả các câu hỏi, đề xuất hoặc yêu cầu.

Liên hệ với chúng tôi

Support@Ugreenfx.com

Giờ hỗ trợ

Thứ 2 - Thứ 6
09:00 – 18:00 GMT

Chúng tôi có thể gọi lại cho bạn!

Chỉ cần để lại thông tin của bạn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất

Hãy liên lạc với chúng tôi

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD là các công cụ tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. CFD giao dịch mang một mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan vì bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của mình. Hiệu suất trong quá khứ của CFD không phải là một chỉ số đáng tin cậy để dự đoán hiệu suất trong tương lai. Hầu hết các CFD không có ngày đáo hạn đã đặt và vị trí CFD đáo hạn vào ngày một vị thế mở được đóng lại. Xin vui lòng đọc Tuyên bố rủi ro của chúng tôi. Khi giao dịch CFD với UGreenFx, bạn chỉ giao dịch dựa trên kết quả của một công cụ tài chính và do đó không nhận bất kỳ công cụ cơ bản nào, bạn cũng không được hưởng bất kỳ khoản cổ tức phải trả hoặc bất kỳ lợi ích nào khác liên quan tương tự.

UGreenFx có quyền sửa đổi và nâng cấp các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách công ty cập nhật và hợp lệ được công bố trên trang website UGreenFx.com. Sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của UGreenFx, Khách hàng và Đối tác đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện tại được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được coi là nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và phí được áp dụng bởi UGreenFx.