UGreenFx Metatrader 4

UGreenFx
Metatrader 4

Nền tảng lựa chọn của Trader

Giao dịch trên nền tảng tốt nhất trên thế giới

UGreenFx MT4 là một nền tảng hiện đại, giành được nhiều giải thưởng, cung cấp các biểu đồ, công cụ giao dịch tốt nhất, bảo mật và thực thi nhanh trong giao diện dễ sử dụng và thân thiện. Nền tảng MT4 bổ sung cho điều kiện giao dịch tuyệt vời của UGreenFx và giao dịch công bằng.

Tại sao nên sử dụng MT4?

  • 50 chỉ số kỹ thuật
  • Báo giá hiển thị thời gian thực
  • Giao dịch tiền thuật toán EA & MQL4
  • Biểu đồ nâng cao
  • Tin tức và cảnh báo về các sự kiện thị trường

  • Hỗ trợ cho 3 mô hình thực hiện và 6 loại đơn đặt hàng

Meta Trader 4

Nhấp chuột để tải
xuống MT4 của bạn

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD là các công cụ tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. CFD giao dịch mang một mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan vì bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của mình. Hiệu suất trong quá khứ của CFD không phải là một chỉ số đáng tin cậy để dự đoán hiệu suất trong tương lai. Hầu hết các CFD không có ngày đáo hạn đã đặt và vị trí CFD đáo hạn vào ngày một vị thế mở được đóng lại. Xin vui lòng đọc Tuyên bố rủi ro của chúng tôi. Khi giao dịch CFD với UGreenFx, bạn chỉ giao dịch dựa trên kết quả của một công cụ tài chính và do đó không nhận bất kỳ công cụ cơ bản nào, bạn cũng không được hưởng bất kỳ khoản cổ tức phải trả hoặc bất kỳ lợi ích nào khác liên quan tương tự.

UGreenFx có quyền sửa đổi và nâng cấp các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách công ty cập nhật và hợp lệ được công bố trên trang website UGreenFx.com. Sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của UGreenFx, Khách hàng và Đối tác đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện tại được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được coi là nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và phí được áp dụng bởi UGreenFx.