Webtrader

Truy cập tức thì dù bất cứ đâu

Tận hưởng trải nghiệm

bổ sung

 

Sử dụng MT4 WebTrader cho phép giao dịch từ bất kỳ trình duyệt hoặc bất kỳ hệ điều hành nào mà không có phần mềm bổ sung hoặc rắc rối khi tải xuống. WebTrader cung cấp trải nghiệm người dùng giống như bất kỳ nền tảng MT4 nào khác nhưng có thể được truy cập tại bất cứ đâu có kết nối internet.

Tại sao nên sử dụng MT4 Webtrader?

  • Truy cập tức thì qua trình duyệt
  • Bảo vệ dữ liệu an toàn và đáng tin cậy
  • Giao dịch bằng một cú nhấp chuột
  • Biểu đồ nâng cao với 9 khung thời gian
  • Không cần tải xuống hoặc phần mềm cần thiết
  • Trải nghiệm người dùng giống như bất kỳ nền tảng MT4 nào

Best Forex Educators

2015

Best Customer Service Provider

2017

Most Trustworthy Broker

2017

Best Investment Trading Platform

2016

Best Forex Trading Platform

2015

CẢNH BÁO RỦI RO

CFD là các công cụ tài chính phức tạp được giao dịch trên ký quỹ. CFD giao dịch mang một mức độ rủi ro cao và có thể không phù hợp với tất cả các nhà đầu tư. Vui lòng đảm bảo rằng bạn hiểu rõ các rủi ro liên quan vì bạn có thể mất tất cả vốn đầu tư của mình. Hiệu suất trong quá khứ của CFD không phải là một chỉ số đáng tin cậy để dự đoán hiệu suất trong tương lai. Hầu hết các CFD không có ngày đáo hạn đã đặt và vị trí CFD đáo hạn vào ngày một vị thế mở được đóng lại. Xin vui lòng đọc Tuyên bố rủi ro của chúng tôi. Khi giao dịch CFD với UGreenFx, bạn chỉ giao dịch dựa trên kết quả của một công cụ tài chính và do đó không nhận bất kỳ công cụ cơ bản nào, bạn cũng không được hưởng bất kỳ khoản cổ tức phải trả hoặc bất kỳ lợi ích nào khác liên quan tương tự.

UGreenFx có quyền sửa đổi và nâng cấp các chính sách, điều khoản và điều kiện của mình. Hầu hết các chính sách công ty cập nhật và hợp lệ được công bố trên trang website UGreenFx.com. Sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của UGreenFx, Khách hàng và Đối tác đồng ý với các điều khoản và điều kiện hiện tại được cung cấp trong các thỏa thuận và văn bản pháp lý của công ty. Khách hàng và Đối tác được coi là nhận thức được tất cả các rủi ro liên quan đến các dịch vụ tài chính và phí được áp dụng bởi UGreenFx.